Veldwerk bij explosievenverdachte herontwikkelingslocatie

Locatie: Provincie Gelderland

Ten behoeven van de herontwikkeling van een nieuwe woonwijk is divers veldwerk uitgevoerd op een locatie in Gelderland. Zowel waterbodemonderzoek als landbodemonderzoek zijn uitgevoerd in OCE (niet gesprongen explosieven)  verdacht gebied. Hiertoe zijn onze gespecialiseerde veldmedewerkers gecertificeerd voor het werken in explosieven verdacht gebied.

Wij doen dit in combinatie met milieutechnisch veldwerk, o.a. asbestonderzoeken.