Ondersteuning archeologisch veldwerk bouwrijpmaken woonwijk

Locatie: Flevoland

Ondersteuning van archeologen bij het plaatsen en beschrijven van boringen tot 5 m-mv, bij het archeologisch onderzoek naar een oud duin. Deze werkzaamheden vonden plaats ten behoeve van de realisatie van een nieuwe woonwijk, waarbij het verstoren van het archeologisch erfgoed door de bouwwerkzaamheden gedetailleerd in kaart moest worden gebracht.

Ook moest de civieltechnische kwaliteit van de bodem bepaald worden ten behoeven van de voorbereiding van de civieltechnische herinrichting van de locatie, o.a. zeefkrommebepalingen.