Kwaliteit

Binnen een onderzoek heeft de veldwerk component een enorme invloed op de uiteindelijke onderzoeksconclusie die wordt gerapporteerd. Immers als het veldwerk aan het begin van de onderzoeksketen goed wordt uitgevoerd, wordt daarmee een solide basis gelegd voor goede analyses en een sluitende conslusie in een onderzoekrapportage. Een rapportage die u als opdrachtgever van VeldXpert in veel gevallen levert aan uw eigen opdrachtgevers en dus van uitstekende kwaliteit moet zijn. Voor VeldXpert is een uitstekende kwaliteit van geleverde diensten daarom even belangrijk als vanzelfsprekend. Kwaliteit vertaalt zich niet alleen in nauwkeurigheid, maar ook in snelheid, veiligheid en service. Om deze kwaliteit te kunnen leveren heeft VeldXpert een uitgebreid kwaliteitssysteem en werkt VeldXpert met breed en toereikend certificeerd personeel.

Voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek beschikt VeldXpert daartoe over de volgende certificeringen toegekend door haar gerenommeerde certificerende instelling KIWA:

SIKB 1000-1001

Monsterneming grond voor partijkeuringen

SIKB 2000-2001

Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen

SIKB 2000-2002

Het nemen van grondwatermonsters

SIKB 2000-2003

Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

SIKB 2000-2018

Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem

Daarnaast beschikt VeldXpert over de volgende certificeringen:

ISO 9001:2015

Deze norm geeft aan dat ons bedrijf over een uitstekend kwaliteitsmanagementsysteem beschikt

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers geeft aan dat wij voldoen aan de desbetreffende geldende wet- en regelgeving.

CO2 prestatie certificaat

Met dit certificaat borgen we onze inspanningen om de CO2 prestaties van VeldXpert te verbeteren.

Privacy Policy