Expertises

De opdrachtgever staat bij VeldXpert centraal. Daarom streven wij er naar om voor elke opdrachtgever maatwerk te leveren voor een concurrerende prijs. Pro-actief meedenken, hoge kwaliteit van werk en snelle uitvoering van de opdracht zijn voor ons vanzelfsprekende kernwaarden. Naast snelle uitvoering is ook de snelle levering van de veldwerkgegevens aan de opdrachtgever voor ons vanzelfsprekend. Dit zijn de meerwaarden van VeldXpert!

U kunt de volgende werkzaamheden moeiteloos bij ons onderbrengen:

Veldwerk voor:

 • Milieukundig bodemonderzoek
 • Waterbodemonderzoek
 • Asbestonderzoek
 • Partijkeuringen (inclusief inmeten depots met Total Station/GPS)
 • Monitoringspeilbuizen (incl. “divers”) voor grondwatermeetnetten

Overige expertises in het veld:

 • Cultuurtechnische bodembeschrijvingen
 • Ondersteuning bij archeologische veldwerkzaamheden
 • Ondersteunende veldwerkzaamheden bij explosievenonderzoek
 • Ondersteuning bij infratechnische werkzaamheden
 • Landmeten, met behulp van onze geavanceerde Total Station
 • Inzet van Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)
 • Erkenningen voor veilig werken op het spoor

Door de goede contacten die VeldXpert heeft met verschillende gerenommeerde bedrijven zijn wij ook in staat om de volgende werkzaamheden aan te bieden:

 • Machinale boringen
 • XRF metingen
 • Milieukundige begeleiding
 • Bodemsanering (insitu en exsitu)